Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Dyrekcja, Nauczyciele

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Dyrektor szkoły – p. Jacek Goreński  – wychowanie fizyczne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zastępca dyrektora – p. Małgorzata Rozwadowska – język angielski, muzyka 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 Banaszkiewicz Milena – pedagog

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Bieńkowska – Werra Marta –  matematyka 

16 A Glińska

Glińska Alicja – wychowawca świetlicy 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Goreńska Iwona – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia informatyczne

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Hajko Magdalena – język polski, plastyka, zajęcia techniczne

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Krawiec Mariola –  religia

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kudosz Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kulwas Agnieszka –  język angielski

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kuźmińska – Kuczun Wiesława – język polski

Ostrowska Aniceta – wychowawca oddziału 5 i  6 latków

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Paszkowska Agnieszka –  matematyka, informatyka

Iwona Perkowska – biologia, chemia

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rogaczewska Jolanta – edukacja wczesnoszkolna

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Spychał Dorota – język polski, biblioteka
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sznigirewicz Beata – wychowanie fizyczne

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tworek Marzena – język niemiecki

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Waraksa Monika – logopeda

Waraksa Roman – geografia, przyroda, fizyka, informatyka

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Warfołomiejew Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, historia

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zawada Andrzej – wychowanie fizyczne

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Wróblewska Marta – wychowawca 3 i 4 – latków

Szkoła Podstawowa w Objeździe

wszelkie prawa zastrzeżone