Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Informacje

Uroczystości i wydarzenia szkolne

 •     Inauguracja Roku Szkolnego
 •     Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 •     Pasowanie na ucznia
 •     Dzień Edukacji Narodowej
 •     Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
 •     Zabawy Andrzejkowe, Choinkowe lub Noworoczne
 •     Gminny Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej
 •     Gminny Przegląd Jasełek
 •     Dzień Wiosny
 •     Święta Majowe
 •     Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata
 •     Dzień Dziecka

OBWÓD SZKOŁY:

Objazda, Rowy,  Dębina,  Bałamątek,  Machowinko, Machowino,  Wytowno, Redwanki, Gąbino, Dominek, Osieki Słupskie

OPIEKA NAD UCZNIAMI:

stołówka czynna od 11.30 do 13.00

    pedagog szkolny

    logopeda

   świetlica

ROZKŁAD CZASOWY ZAJĘĆ:

 

  8.00

  8.45
  8.55
  9.40
9.50

10.35

10.45 11.30
11.50 12.35
12.50 13.35
13.45 14.30

 

W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy

W szkole obowiązuje obuwie zmienne

SKALA OCEN:

1)    klasy I – III :

a.  zachowanie, zajęcia edukacyjne, język angielski: ocena opisowa,

b.  religia/etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny,

2)    klasy IV – VIII :

a.  zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

b.  zajęcia edukacyjne, religia/etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Szkoła Podstawowa w Objeździe

wszelkie prawa zastrzeżone