Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Informacje dla rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca br ogłaszam nabór dzieci 3,4,5,6 – letnich do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe.

W celu zapisu dziecka należy pobrać Kartę Zgłoszenia do OP. Termin pierwszego etapu rekrutacji kończy się 8 kwietnia 2021 roku.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną wypełnione karty należy przesłać w formie pliku pdf, doc lub jpg na adres szkoły: spobjazda@wp.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, oraz dopisek – Rekrutacja.

W wyjątkowych przypadkach karta zgłoszenia będzie dostępna w formie papierowej u pracowników pełniących dyżur w szkole (czwartek, wtorek).

W okresie od 1 do 6 kwietnia sekretariat pracuje zdalnie.

KARTA ZGŁOSZENIA DO OP

Kryteria rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych na rok 2021 2022

Procedura organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły szkoły

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wyboru formy kształcenia

Załącznik do zarządzenia dyrektora w sprawie wyboru formy kształcenia

Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji zajęć lekcyjnych

Załącznik do zarządzenia dyrektora w sprawie organizacji zajęć lekcyjnych

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wydzielenia stref w szkole

Załącznik do zarządzenia dyrektora w sprawie wydzielenia stref w szkole

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Zgoda na pomiar temperatury dziecka

Wskazówki dla ucznia

Wskazówki dla rodziców

Wniosek o przyznanie pomocy z ZFŚS

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Objeździe

 

Szkoła Podstawowa w Objeździe

wszelkie prawa zastrzeżone