Żywa lekcja historii

7 marca mury naszej szkoły odwiedziła grupa rekonstruktorów z teatru historycznego prowadzonego przez Krzysztofa Góreckiego. Pan Krzysztof od 1997 roku zajmuje się organizacją części historycznej Bitwy pod Grunwaldem. czytaj więcej

Dodano 17.03.2019


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W naszej szkole realizowany jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa.

Nasza placówka w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała 15 tys. złotych na zakup książek do biblioteki i już wzbogaciła swe zbiory o książkowe nowości wydawnicze. W związku z tym uroczyście ogłaszamy, że w szkole zapanowała moda na czytanie!! Czytamy wszędzie, bo czytanie uskrzydla. czytaj więcej

Dodano 17.03.2019


Przekazanie sztandaru SP w Objeździe

W dniu 8 marca 20119 roku w Szkole Podstawowej w Objeździe miała miejsce uroczystość oficjalnego nadania imienia szkole oraz przyjęcia sztandaru. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły, które zgromadziło w jej murach wielu znakomitych gości. Oprócz władz Gminy Ustka, reprezentowanych przez panią Wójt – Annę Sobczuk – Jodłowską wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, swoją obecnością zaszczycił nas poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, – p. Piotr Muller. Gościliśmy również dyrektora  Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku p. Romualda Bieniasza – Krzywca, wiceprzewodniczącego Rady Gmina Ustka – p. Jerzego Mocha wraz z radnymi, przedstawicieli Akademii Pomorskiej w Słupsku: profesora doktora habilitowanego – p. Wojciecha Skórę oraz panią doktor Małgorzatę Mastalerz- Krystjańczuk. Było nam miło, że przybył były Wójt Gminy Ustka, p. Tomasz Wszółkowski oraz emerytowane panie dyrektorki Szkoły Podstawowej w Objeździe – Czesława Długoszek oraz Zorza Sędzicka. Nie zabrakło z nami dyrektorów szkół z terenu Gminy Ustka, pań: Marii Siudek z SP w Zaleskich, Aleksandry Lewandowskiej z SP w Charnowie oraz Krystyny Koniecznej z SP w Wytownie. Przybyli również darczyńcy sztandaru, przedstawiciele rybaków z Rowów, właściciel firmy SELFNET – Marcin Daglis, sołtysi okolicznych wsi, przedstawiciele Rady Rodziców, a także emerytowani pracownicy szkoły. czytaj więcej

Dodano 12.03.2019