VII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”

15 marca br. w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się VII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”. W wydarzeniu uczestniczyło aż dziesięć grup teatralnych z powiatu słupskiego.

Przegląd organizowany jest w celu: prezentacji umiejętności grup teatralnych szkół podstawowych oraz świetlic wiejskich z terenu powiatu słupskiego, szerzenia kultury żywego słowa, umożliwienia młodzieży konfrontacji dokonań artystycznych oraz pobudzenia kreatywności młodzieży. Tematyka spektakli była dowolna. Zespoły zaprezentowały przedstawienia związane m.in. z niechcianymi zachowaniami społecznymi, codziennym życiem ucznia, bajkami i świętami. czytaj więcej

Dodano 17.03.2019


XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

W dniu 14 marca 2019r. w Centrum Kultury Gminy Ustka w Zaleskich odbyły się eliminacje środowiskowe XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Naszą szkołę reprezentowała liczna delegacja uczniów z klas I-VIII. W najmłodszej kategorii wiekowej występowali: Milena Nieźwińska, Nadia Zaczkiewicz, Nadia Czarnecka, Oliwier Berger, Maciej Mieliwodzki, Alicja Poźniak, Wiktoria Tomalska i Oliwia Kamińska. W kategorii klas IV-VI naszą szkolę reprezentowali: Zuzanna Petryk, Filip Wołk, Amelia Grzelak, Anna Bagniuk, Amelia Krawczyk, Maja Mrowiec, Zuzanna Kuźmińska – Śledzik oraz Hanna Cheda, która startowała w kategorii poezja śpiewana. Najstarszą grupę recytatorów stanowiły Julia Welenc oraz Dominika Kalista. Dzieci i młodzież zaprezentowały różnorodny repertuar wierszy i fragmentów prozy autorstwa polskich poetów i pisarzy. czytaj więcej

Dodano 17.03.2019


Żywa lekcja historii

7 marca mury naszej szkoły odwiedziła grupa rekonstruktorów z teatru historycznego prowadzonego przez Krzysztofa Góreckiego. Pan Krzysztof od 1997 roku zajmuje się organizacją części historycznej Bitwy pod Grunwaldem. czytaj więcej

Dodano 17.03.2019


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W naszej szkole realizowany jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa.

Nasza placówka w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała 15 tys. złotych na zakup książek do biblioteki i już wzbogaciła swe zbiory o książkowe nowości wydawnicze. W związku z tym uroczyście ogłaszamy, że w szkole zapanowała moda na czytanie!! Czytamy wszędzie, bo czytanie uskrzydla. czytaj więcej

Dodano 17.03.2019


Przekazanie sztandaru SP w Objeździe

W dniu 8 marca 20119 roku w Szkole Podstawowej w Objeździe miała miejsce uroczystość oficjalnego nadania imienia szkole oraz przyjęcia sztandaru. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły, które zgromadziło w jej murach wielu znakomitych gości. Oprócz władz Gminy Ustka, reprezentowanych przez panią Wójt – Annę Sobczuk – Jodłowską wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, swoją obecnością zaszczycił nas poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, – p. Piotr Muller. Gościliśmy również dyrektora  Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku p. Romualda Bieniasza – Krzywca, wiceprzewodniczącego Rady Gmina Ustka – p. Jerzego Mocha wraz z radnymi, przedstawicieli Akademii Pomorskiej w Słupsku: profesora doktora habilitowanego – p. Wojciecha Skórę oraz panią doktor Małgorzatę Mastalerz- Krystjańczuk. Było nam miło, że przybył były Wójt Gminy Ustka, p. Tomasz Wszółkowski oraz emerytowane panie dyrektorki Szkoły Podstawowej w Objeździe – Czesława Długoszek oraz Zorza Sędzicka. Nie zabrakło z nami dyrektorów szkół z terenu Gminy Ustka, pań: Marii Siudek z SP w Zaleskich, Aleksandry Lewandowskiej z SP w Charnowie oraz Krystyny Koniecznej z SP w Wytownie. Przybyli również darczyńcy sztandaru, przedstawiciele rybaków z Rowów, właściciel firmy SELFNET – Marcin Daglis, sołtysi okolicznych wsi, przedstawiciele Rady Rodziców, a także emerytowani pracownicy szkoły. czytaj więcej

Dodano 12.03.2019