Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Dokumenty

Oświadczenie o wysokości emerytury

Wniosek o przyznanie pomocy z ZFŚS

Oświadczenie o dochodach za rok 2017

Wniosek o świadczenie socjalne

Statut SP Objazda 2017 2018

Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Uczniów Szkoły Podstawowej w Objeździe

Nasza szkoła uzyskała certyfikat Pomorskiego Kuratora oświaty w zakresie:

  • Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco – wspierającą.
  • Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy.
  • Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju.
  • Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.

Szkoła Podstawowa w Objeździe

wszelkie prawa zastrzeżone